Go to Top

H襤ZMETLER襤M襤Z

Gelitirilen Gap Cotton Portal uygulamas覺 sayesinde sisteme kay覺tl覺 olan kullan覺c覺lar bir 癟ok yenilik ve gelimi uygulamalarla kar覺laacaklard覺r. Kullan覺c覺ya g繹re d羹zenlenebilen aray羹z yap覺s覺, dinamik deitirilebilen ve oluturulabilen istatistik ve rapor yap覺s覺, gelimi iletiim ve bildirim sistemleri sayesinde kullan覺c覺lar 癟ok rahat bir ekilde platforma hakim olacaklard覺r. Ayr覺ca (Multi Language) ok dilli yap覺da gelitirilen platform ulusal ve uluslararas覺 eriime imkan覺 salamaktad覺r.

 

襤letmelere taraf覺m覺zca sezonluk s繹zlemeli olarak aa覺daki makine ve ekipmandan oluan mobil numune alma ve barkodlama seti 羹cretsiz olarak da覺t覺m覺 yap覺lacakt覺r.

 1. Numune alma b覺癟a覺 ( 3 adet)
 2. Barkod yaz覺c覺
 3. Balya Tartma Kantar覺
 4. Hassas terazi

Tek Balya sistemine ge癟ecek firmalara barkod yaz覺c覺lar da覺t覺lacak. Bu yaz覺c覺lar vas覺tas覺yla web portal覺ndan etiket bas覺m覺 yap覺lacak. 覺r癟覺r firmalar覺n覺n ihtiyac覺 olan sarf malzemeler ve birim fiyatlar覺 aa覺daki tabloda belirtildii gibi olacakt覺r.

Sarf Malzeme Ad覺 Ebat 1 Rulodaki Miktar Rulo Fiyat覺
Etiket ( Sar覺 Zeminli ) 100 mm x 197mm 500 adet 18,00 EUR
Wax R襤bon (Yaz覺c覺 M羹rekkebi ) 110mm x 300 metre 1500 etiket bask覺 2,70 EUR
 • A-NUMUNE ALMA VE BARKODLAMA H襤ZMET襤

 • B-LABORATUAR TEST VE ANAL襤Z H襤ZMET襤

 • C-GAP PAMUK L襤F襤 ONL襤NE PAZARLAMA WEB H襤ZMET襤

Balya kay覺t

 • Balyalar覺n parti numaras覺na g繹re oluturulmas覺 ve an覺nda 癟oklu balya kayd覺
 • Balya kaesi oluturulmas覺 ve Kae Etiketi bas覺lmas覺
 • Barkod oluturulmas覺 ve kayd覺
 • Balya Etiketi oluturulmas覺 ve bas覺lmas覺
 • Balya Kontrol onay覺 verilmesi ve Kontrol Etiketi Bas覺lmas覺
 • Sat覺 ilemleri ve takibi
 • Ayr覺nt覺l覺 sorgulama ve filtreleme

  Numune Kay覺t

 • Otomatik yada man羹el numune kayd覺
 • Numune 羹zerine Laboratuvar ilemleri tan覺mlama ve Laboratuvar hizmet talebi oluturabilme
 • Numune Laboratuvar aktar覺m覺 ve sonu癟 s羹re癟 takibinin yap覺lmas覺
 • Sonu癟lar覺n g繹r羹nt羹lenmesi, yay覺nlanmas覺
 • Ayr覺nt覺l覺 sorgulama ve filtreleme
 • ahit Numune ve Birden Fazla Numune kayd覺 oluturabilme

  Numune Toplama

Web Portal 羹zerinden girii yap覺lan numuneler, an覺nda Numune Toplay覺c覺 ekiplerinin ekran覺na d羹mekte ve en k覺sa s羹rede numunelerin Laboratuvar merkezine aktar覺m覺 ger癟eklemektedir.

 

 

 

 • Oluturulan ve talep edilen numunelerin takip edilmesi
 • Numune Toplanmas覺 ve Numune Toplay覺c覺 Ekip Takibi
 • Numunelerin Laboratuvar girii yap覺lmas覺 ve s覺n覺fland覺r覺lmas覺
 • 襤lem paketlerine test ilemlerinin ger癟ekletirilmesi
 • Sonu癟 raporunun yaz覺lmas覺 ve iletmeye sonu癟lar覺n a癟覺lmas覺
 • Ayr覺nt覺l覺 sorgulama ve filtreleme
 • Laboratuar覺m覺za ait pamuk lif analiz laboratuar覺nda aa覺da belirtilen lif fiziksel 繹zellikleri test edilmektedir. Laboratuvar覺m覺zda 5 adet Uster HVI M 1000 (High Vol羹me Instrument), 5 adet Nep Tester MN100, 1 adet Uster Af覺s Pro bulunmaktad覺r. Makineler her g羹n d羹zenli olarak kalibrasyon kontrol羹nden ge癟irilmektedir.
 • Laboratuvar覺m覺z TSE 4102 say覺l覺 pamuk standard覺na g繹re%65 簣2 ba覺l nem ve 21簞C 簣1 s覺cakl覺kkoullar覺nda faaliyet g繹stermektedir. Laboratuvar覺n nem ve s覺cakl覺k deerlerinin cihaz覺n 繹l癟羹m deerleri 羹zerinde 癟ok 繹nemli etkisi bulunmaktad覺r. Bu nedenle laboratuvar ortam koullar覺 d羹zenli olarak 繹l癟羹lmekte ve kay覺t alt覺na al覺nmaktad覺r.
 • Laboratuar覺m覺zda ayr覺ca ICA acreditasyon ve ISO 17025 genel y繹netim sistemi uygulanmaktad覺r.
 • Pamuk numunesinin nemi 6,75-8,25 aras覺nda olacak ekilde numuneler analize al覺nmadan 繹nce kondisyonlama ileminden ge癟irilmektedir.Laboratuar覺m覺z ICA Bremen Cotton Round Test Kontrol sistemine dahildir.

  Uster HVI M 1000 ve AFIS PRO Pamuk Analizleri

  禮 襤plik Eirme Indeksi (SCI)

  禮 Mikroner(Mic)

  禮 Olgunluk Indeksi (Mat)

  禮 st Yar覺 Ortalama Uzunluu (Len)

  禮 Uniformite 襤ndeksi (Unf)

  禮 K覺sa Lif Indeksi (SFI)

  禮 Mukavemet (Str)

  禮 Uzama (Elg)

  禮 Nem (Rutubet)

  禮 Parlakl覺k (Rd)

  禮 Sar覺l覺k (+b)

  禮 Renk Derecesi(C Grade)

  禮 epel say覺s覺 (Tr Cnt)

  禮 epel alan覺 (Tr Area)

  禮 epel Derecesi (Tr Grade)

  禮 Neps

   

Pazarlama ve Web Yay覺n覺

 1. 覺r癟覺r iletmeleri taraf覺ndan yay覺na a癟覺lan balyalar覺n g繹r羹lmesi
 2. Balya Laboratuvar sonu癟lar覺n覺n izlenmesi, kar覺lat覺r覺lmas覺
 3. Ayr覺nt覺l覺 sorgulama ve filtreleme
 4. Gelimi raporlama ve istatistik
 5. Mesajlama ve Bildirim sistemleri
 6. Sat覺lan ve sat覺a a癟覺k olan balyalar覺n takibi

Raporlama ve istatistik

 1. Gelimi Rapor ve 襤statistik eriimleri
 2. Kullan覺c覺ya 繹zel her t羹rl羹 rapor ve istatistik haz覺rlayabilme
 3. Rapor sonu癟lar覺n覺 indirebilme ve paylaabilme
 4. Gelimi rapor tasar覺mc覺s覺

 

Mesaj Bildirim Sistemleri

 1. Anl覺k mesajlama ve kullan覺c覺 takibi
 2. Sistem 羹zerinden tan覺mlanan bir 癟ok faaliyetin bildirim olarak d羹mesi, 繹rnein lab sonu癟lar覺
 3. 癟覺kmas覺, yani balya kayd覺 vb.
 4. Mail ve site i癟i uyar覺 sistemleri

 

Ajanda

 1. 襤 plan覺 haz覺rlama
 2. G羹nl羹k yap覺lacaklar覺n g繹r羹nt羹lenmesi
 3. ileriye ve geriye d繹n羹k i takibiyapabilme

 

 

G繹revlendirme

 

 1. Kullan覺c覺ya g繹rev atama ve g繹rev alma
 2. G繹rev takibi ve sonu癟land覺rma
 3. 襤leriye ve geriye d繹n羹k g繹rev takibi yapabilme

 

 

Y繹netim Tan覺mlar Ve Yetkiler

 1. Sistem genel tan覺mlar覺n覺n yap覺lmas覺 ve sistem y繹netim ayarlar覺
 2. Kullan覺c覺 tan覺mlar覺, s覺n覺fland覺r覺lmas覺 ve yetkilendirme
 3. Firma tan覺mlar覺, firma kullan覺c覺lar覺 ve s覺n覺fland覺r覺lmas覺
 4. Yetki tan覺mlar覺 ve grupland覺r覺lmas覺 ve atamalar覺
 5. Laboratuvar test tan覺mlar覺 ve ilem paketleri oluturulmas覺
 6. Parametre tan覺mlar覺

 

Powered by Watch Dragon ball super