Go to Top

GAPUTAEM

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARATIRMA VE E襤T襤M MERKEZ襤 MDRL


B羹y羹k bir tar覺msal potansiyele sahip olan G羹neydou Anadolu B繹lgesinin, kalk覺nmas覺 ve tar覺msal sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹 amac覺yla 1962 y覺l覺nda Tar覺m Bakanl覺覺’n覺n 20.06.1962 tarihli Olurlar覺 ile Enstit羹m羹z Diyarbak覺r da kurulmutur.

B繹lge Zirai Arat覺rma Enstit羹s羹 M羹d羹rl羹羹 olarak 1963 y覺l覺nda Teknik Ziraat M羹d羹rl羹羹n羹n binalar覺nda, 1964 y覺l覺nda ehir merkezindeki kiral覺k binalarda faaliyetini s羹rd羹r羹rken, 1974 y覺l覺nda bug羹nk羹 kamp羹s羹ne ta覺nm覺t覺r.

Balang覺癟ta Ziraat 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹ne bal覺 iken daha sonra Tar覺msal Arat覺rmalar Genel M羹d羹rl羹羹ne balanm覺t覺r. Ard覺ndanG覺da, Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺n覺n 03.06.2011 tarih ve 639 say覺l覺 Tekilatve G繹revleri Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararnamenin ekli listelerinde M羹d羹rl羹羹m羹z Merkez Enstit羹 stat羹s羹ne al覺nm覺 olup, GAP Uluslararas覺 Tar覺msal Arat覺rma ve Eitim Merkezi olarak Ulusal ve Uluslararas覺 arat覺rma yapma yetkisi ile g繹rev tan覺m覺 y繹nerge ile yeniden yap覺lm覺t覺r.

Vizyonumuz

Tar覺m konusunda b繹lgesinde uluslararas覺 nitelikte model bir arat覺rma ve eitim kuruluu oluturarak k覺rsal alanda yaayanlar覺n yaam standartlar覺n覺 y羹kselterek, refah覺 artt覺rmak, k羹resel ve b繹lgesel gelimilik farklar覺n覺n giderilmesine katk覺 salamakt覺r.

Misyonumuz

Gelimi ve Gelimekte olan 羹lkelerin Tar覺msal AR_GE sistemleri aras覺nda bir k繹pr羹 kurarak, Doal Kaynaklar覺n daha etkin, eitlikci kullan覺lmas覺 ve korunmas覺n覺 g羹vence alt覺na almak, Arat覺rma ve 襤birlii projeleri ile tar覺msal 羹retimi ve geliri artt覺rmak, g羹ncel teknolojileri 羹retmek, transfer etmek ve kapasite gelitirilmesine katk覺 salamakt覺r. Y羹r羹tecei 癟al覺malar ile K羹resel Is覺nman覺n etkilerinin azalt覺lmas覺 konusunda dier b繹lge 羹lkelerine 繹rnek olmakt覺r.

Detayl覺 bilgi i癟in:T覺klay覺n覺z

Powered by Watch Dragon ball super